Обрати сторінку

Техніко-економічний розрахунок, техніко-економічне обґрунтування

Ми використовуємо ретельний аналіз та інноваційні інструменти для оцінки життєздатності та економічного потенціалу вашого гірничодобувного проекту. Цей етап забезпечує практичний, економічний та екологічно відповідальний підхід до вашої діяльності
з видобутку корисних копалин.

ТЕР і ТЕО 1

Як K-MINE допомагає на стадії

ТЕР і ТЕО

ТЕР і ТЕО 2Визначення оптимального контуру ведення гірничих робіт у кар'єрі з урахуванням економічних критеріїв
ТЕР і ТЕО 2Оцінка обсягів і якісних показників мінеральних ресурсів родовища на підставі даних розвідки
ТЕР і ТЕО 2Розробка проєктів ведення гірничих робіт
ТЕР і ТЕО 2Оцінка запасів/ресурсів мінеральної сировини

Створення оптимальних планів розвитку гірничих робіт для заданого часу.

Використовуючи K-MINE, Ви можете визначити економічну доцільність та привабливість гірниичо-збагачувального проєкту.

Модулі для ТЕР і ТЕО

K-MINE — це програмний комплекс, що покриває більшість операційних потреб в гірничодобувної промисловості. Вирішує задачі від тривимірного моделювання родовищ та оцінки їх запасів до планування, проєктування, управління гірничими роботами й якісними показниками продукції на підприємствах з відкритим і підземним способами видобутку.

Послуги для ТЕР і ТЕО

Ми пропонуємо консалтингові послуги з проєктування гірничих робіт на всіх стадіях: техніко-економічний розрахунок, техніко-економічне обґрунтування, проєкт, робочий проєкт, робоча документація.

Початкове дослідження Аналіз наявних результатів виконаних геологорозвідувальних і дослідницьких робіт на ділянці родовища, а також оцінка перспективи дорозвідування та приросту запасів
Оцінка запасів / ресурсів мінеральної сировини за міжнародними стандартами (CRIRSCO, JORC, NI 43-101, PERC тощо)
Попереднє техніко-економічне обґрунтування (ПТЕО)
 • Оцінка потенційної життєздатності гірничодобувного проєкту
 • Виявлення потенційних проблем і ризиків
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)
 • Фінансове моделювання для порівняльної оцінки техніко-економічних показників
 • Включає незалежну оцінку активів всіх етапах розвитку проєкту, планування гірничих робіт (стратегічне, календарне, оперативне)
Попереднє інженерне опрацювання проєкту
 • Зонування поля кар'єру для визначення оптимального місця розтину та кінцевого контуру
 • Проєктування системи розкриття та розробка графіків відпрацювання за вказаними інтервалами часу
 • Розробка проєктів транспортної системи й інфраструктури проммайданчика
Фінансовий аналіз
 • Фінансове моделювання для порівняльної оцінки техніко-економічних показників
 • Планування термінів рентабельності та проведення оцінки таких фінансових показників, як NPV і IRR
Планування та оптимізація відкритих гірничих робіт
 • Визначення оптимальних меж гірничих робіт з урахуванням економічних критеріїв
 • Розробка конфігурації відкритого кар'єру для досягнення максимальної ефективності
 • Планування фаз і створення графіків роботи кар'єру для максимізації NPV
Планування та оптимізація підземних гірничих робіт Розробка паспортів підземних виробок і послідовності відпрацювання родовища
Оцінка ризиків Оцінка та планування технічних, економічних, екологічних і нормативних ризиків
Екологічна оцінка
 • Оцінка впливу на довкілля і забезпечення відповідності нормативним вимогам
 • Розробка стратегій з мінімізації впливу на довкілля
План реалізації проєкту Розробка комплексного плану реалізації проєкту з видобутку корисних копалин, що включає техніко-економічний розрахунок, техніко-економічне обґрунтування, проєкт, робочий проект, документацію
ТЕР і ТЕО 6

Нам Довіряють

K-MINE: End-to-End Mining Software & Engineering Services 15
K-MINE: End-to-End Mining Software & Engineering Services 16
K-MINE: End-to-End Mining Software & Engineering Services 17
Clients 28
Clients 25
Clients 21
Clients 29
Clients 29
Виникли питання щодо K-MINE?
Заповніть форму зворотнього зв’язку, напишіть нам [email protected] або відвідайте повну версію сайту
ТЕР і ТЕО 7 ISO 9001:2008 CERTIFIED Quality Management Certification
ТЕР і ТЕО 8 The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
ТЕР і ТЕО 9 Australasian Institute of Mining and Metallurgy
© 2023 K-MINE. Всі права захищені

  Ми раді допомогти!