Комплексні рішення для гірничої промисловості

K-MINE - програмний комплекс для всіх етапів гірничого виробництва. Вирішує завдання від тривимірного моделювання родовищ і оцінки їх запасів до планування, проектування, керування гірничими роботами та якісними показниками продукції на підприємствах з відкритим та підземним способами видобутку.

K-MINE
Маркшейдерія

Повнофункціональний програмний комплекс для вирішення маркшейдерських задач при відкритій та підземній розробках родовищ корисних копалин

K-MINE
Геологія

Програмний комплекс для 3D моделювання геологічної структури родовищ різної складності та морфології

K-MINE
Проектування

Програмний комплекс містить комплексний набір інструментів при веденні відкритих гірничих робіт для проектування гірничотехнічних споруд: кар'єрів, відвалів, автомобільних та залізничних доріг тощо

K-MINE
Буровибухові роботи

Програмний комплекс, функціонал якого призначений для проектування буровибухових робіт при відкритій гірничий розробці

K-MINE
Гранулометричний склад

Програмний комплекс для визначення гранулометричного складу підірваних гірничих порід і оцінки якості буровибухових робіт

K-MINE
Контроль гірничих робіт

Програмний комплекс дозволяє вести контроль за дотриманням технологічних норм і вимог при відкритій гірничій розробці, автоматично аналізувати параметри гірничотехнічних елементів кар'єрів і відвалів

K-MINE
Стійкість бортів

Програмний комплекс для оцінки стійкого стану уступів і бортів кар'єрів, а також ярусів відвалів в однорідних, квазіоднородних і неоднорідних гірських масивах

K-MINE
Оптимальні контури

Програмний комплекс для визначення оптимальних контурів кар'єру з урахуванням економічних показників відпрацювання родовища

K-MINE
Диспетчеризація

Програмний комплекс для візуалізації місця розташування та контролю параметрів обладнання, а також розрахунку і побудови оптимальних графіків роботи

K-MINE
Планування

Програмний комплекс, призначений для техніко-економічного планування гірничих робіт з метою підвищення рентабельності виробництва

K-MINE
Проектування шахт

Програмний комплекс для проектування підземних гірничих робіт, що вирішує завдання гірничого проектування як при розробці нового родовища, так і при експлуатації шахти

K-MINE
Вентиляція

Програмний комплекс для моделювання режимів роботи вентиляційних мереж підземних гірничих виробок, для визначення забруднення шахтної атмосфери та розробки планів ліквідації аварій, а також для розрахунку різних режимів провітрювання підземних виробок

K-MINE
Диспетчеризація шахт

Програмний комплекс для моніторингу положення персоналу і техніки в підземних гірничих виробок в режимі реального часу, а також для забезпечення голосового і сигнального зв'язку працівників в шахті з поверхнею

K-MINE
Інфраструктура

Програмний комплекс для створення та актуалізації інтерактивних електронних карт територій, промислових підприємств, побудови тривимірних моделей елементів промислового майданчика, ведення бази даних семантичної інформації за об'єктами підприємства

K-MINE
Керівник

Програмний комплекс для використання керівними фахівцями з метою отримання оперативної гірничо-геологічної інформації, як допомога в ухваленні обгрунтованих рішень в ході ведення гірничих робіт